Lika Villkor

Vid institutionen för arkeologi och antik historia arbetar Lika Villkorsgruppen för att tillse att alla studenter och personal vid institutionen får stöd och respekt oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell orientering, etnicitet, ålder, religion, trosuppfattning och funktionsvariationer. 

 

Vad gör jag om jag känner mig trakasserad? (på engelska)

Kontakt:

Innstitutionens Lika villkorsgrupp: Lika.Villkor@arkeologi.uu.se

Universitetets HR-enhets likavillkorsgrupp: likavillkor@uadm.uu.se 

Institutionens ståndpunkt - Arkeologi och #MeToo  dec 2017

Arkeologi och #MeToo (svensk version)

Senast uppdaterad: 2021-09-30